boats through the Corinthian canal Shutterstock Image - boats through the Corinthian canal - ID: 1087998374