Joyful young women riding a bicycle together. Best friends having fun on a bike at the seaside promenade. Shutterstock Image - Joyful young women riding a bicycle together. Best friends having fun on a bike at the seaside promenade. - ID: 451264168