Young beautiful sportive girl preparing to run over seaside. Shutterstock Image - Young beautiful sportive girl preparing to run over seaside. - ID: 461216785