Xiamen City - Jul 11,2015:Xiamen Hecuo Xiabao Community In Xiamen City,Fujian,China Shutterstock Image - Xiamen City - Jul 11,2015:Xiamen Hecuo Xiabao Community In Xiamen City,Fujian,China - ID: 684952147